Danh mục thuê xe
Trụ sở công ty

Fanpage Facebook

Mẫu hợp đồng thuê xe

CÔNG TY TNHH TM và DL T&T                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

 

(HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC)

 

      - Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 33/2005 - QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.

     - Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005 - QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.

     - Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của hai bên.

 

Hôm nay, ngày   tháng   năm   Chúng tôi gồm có:

BÊN A       :

Địa chỉ        :

Điện thoại   :                                                               Fax:

Mã số thuế  :

Số tài khoản:

Đại Diện     :                                                             Chức Vụ:  

 

BÊN B       : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH T&T

Địa chỉ       : Số 135-Lô B1 khu tái định cư Trần Phú-P.Trần Phú- Q.Hoàng Mai –TP.Hà Nội

Điện thoại  : 04.3994 3195                                          Fax: 04.36320540

MST           : 0104168487

Số tài khoản: 15396978  - Tại Ngân hàng VP Bank - CN Lạc Chung - TP Hà Nội .

Đại diện     : Ông DƯƠNG VĂN TUẤN                   Chức vụ : Giám Đốc

 

Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng này với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG - PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

-    Tên hàng:   Dựa vào đơn đặt hàng dịch vụ vận chuyển của bên A báo qua điện thoại.

-    Phương tiện vận chuyển:   Xe Tải ( tải trọng theo đơn đặt hàng báo qua điện thoại nhưng không  được quá tải trọng cho phép của xe )

ĐIỀU 2: ĐỊA ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC GIAO NHẬN

1/ Địa điểm:

-    Nơi nhận hàng : Dựa vào đơn đặt hàng vận chuyển của bên A.

-    Nơi giao hàng  : Dựa vào đơn đặt hàng vận chuyển của bên A.

-    Chi phí bốc xếp: Bên A chịu hoàn toàn chi phí bốc xếp

 

2/ Nguyên tắc giao nhận:

-   Hàng hóa được giao nhận bằng hóa đơn, phiếu xuất kho hoặc lệnh giao hàng của bên A.

-   Khi giao nhận hàng, bên A chỉ định người nhận hàng, kiểm tra số lượng, quy cách hàng hóa tại nơi giao hàng.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG

-  Thời gian vận chuyển: tùy theo đơn hàng, không tính thời gian nhận và trả hàng .

-  Trong quá trình vận chuyển, nếu có sự cố thiên tai cầu đường giao thông ách tắc thì bên B thông báo cho bên A biết.

ĐIỀU 4: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN

1/ Giá cước vận chuyển: Theo từng chuyến hàng đặt .

-  Dựa trên cung đường cho mỗi đơn hàng vận chuyển sẽ có sự thay đổi về giá cả và Bên B sẽ thông báo trên điện thoại và có báo giá gửi cho bên A .

2/ Phương thức thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt.

3/ Thời gian thanh toán: Sau khi bên B hoàn thành quá trình vận chuyển bên A sẽ thanh toán hết .

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

1/ Bên A:

-   Thông báo thời gian nhận hàng cho bên B trước 12 giờ.

-   Cung cấp đầy đủ các hóa đơn, giấy tờ liên quan đến lô hàng vận chuyển khi có yêu cầu của bên B.

-   Thanh toán tiền vận chuyển đúng thời hạn.

-   Trường hợp phát sinh khi xe của bên B đã chở hàng đến địa điểm nhận hoặc trả hàng nhưng bên A không giao được hàng, hoặc bên A giữ xe của bên B quá 12 tiếng mà không có lý do,thì khi đó bên A sẽ phải chịu chi phí lưu xe.

2/ Bên B:

-  Bảo quản hàng hóa cho bên A trong suốt quá trình vận chuyển. Nếu để xảy ra mất mát , thất thoát thì phải bồi thường cho bên A theo đúng giá trị hàng hóa theo giá thực tế thời điểm giao hàng (số hàng bị mất mát, thất thoát).

-  Đảm bảo tiến độ và thời gian vận chuyển hàng.

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG:

    Những vi phạm hợp đồng của bên nào do nguyên nhân khách quan nằm ngoài khả năng kiểm soát của bên đó đều được coi là bất khả kháng. Bên gặp bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng 12 giờ kể từ khi gặp bất khả kháng, nếu không thông báo trước thì coi là vi phạm hợp đồng.

  * Các điều kiện sau được gọi là bất khả kháng (nguyên nhân khách quan) như sau

+ Cháy nổ do nguyên nhân khách quan.

+ Thiên tai, Bão lụt,lở Đất, ngoài dự kiến.

+ Các thay đổi về chính trị, chính sách của nhà nước.

ĐIỀU 7: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

  • Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng. Bên nào thực hiện sai, gây thiệt hại về kinh tế cho bên kia thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà Nước.

  • Nếu một bên muốn thay đổi điều khoản nào thì hai bên sẽ gặp nhau cùng bàn bạc và thỏa thuận bằng văn bản để thực hiện.

  • Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

           ĐẠI DIỆN BÊN A                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

 

                  Giám đốc                                                                    Giám đốc